Crawl là gì? Bạn đã biết cách hoạt động của web crawler?

Bạn đã nghe đến thuật ngữ Crawl, web crawler, web spiders,… khi xây dựng, quản trị trang? Bài viết sẽ cung cấp kiến thức về trình thu thập thông tin web.